Expozice

Živá příroda Znojemska / minoritský klášter

Expozice živé přírody tvoří součást expozičních prostor minoritského kláštera již od konce 60. let 20. století, ale Živá příroda Znojemska v aktuální podobě byla znovuotevřena na jaře roku 2006 s cílem představit návštěvníkům přírodu regionu v co největší pestrosti organismů i typů přírodního prostředí.

Základní typy prostředí (biotopy) jsou stylizovány v 16 větších vitrínách. Při prohlídce expozice postupně uvidíte několik typů lesů od nejvlhčích lužních lesů až po velmi suché doubravy. Dále vás ,,procházka přírodou“ zavede ke skalám a po nich k řece, která tvoří jakousi pomyslnou spojnici mezi přirozenou a člověkem ovlivněnou či utvářenou částí krajiny. Po řece následují rybníky, louky, vřesoviště a stepi, tedy takové biotopy, jež na první pohled vypadají přirozeně, za jejich vznikem však stojí lidská činnost a lidé je také musí udržovat, jinak by brzy zanikly. Poslední část je věnována lidským sídlům a zemědělské krajině. Provedeme vás tedy celým spektrem krajinných typů od těch nejméně ovlivněných až po člověkem zcela přeměněné.

Jednotlivé vitríny jsou pojaty jako koláž vyobrazení a exponátů charakterizujících daný biotop. Najdete v nich fotografie zachycující jak celkový vzhled biotopu, tak různé jeho detaily až po jednotlivé typické druhy rostlin, živočichů a hub. Především živočichové jsou prezentováni také formou dermoplastických preparátů (vycpanin) a modelů, některé rostliny zastupují vysušené kmeny, větve či trsy. Houby byly konzervovány speciální technikou - lyofilizací. Principem této metody je vakuové vysoušení za velmi nízkých teplot, kdy nedochází k běžnému sesychání a preparáty si uchovávají svůj původní tvar. Za jejich výrobu vděčíme pracovníkům mykologického oddělení Slovenského národného múzea v Bratislavě. U některých biotopů je zachycena i jejich bezprostřední souvislost s určitými typy horninového podkladu, tedy s neživou přírodou.

Velké vitríny jsou doplněny menšími nástěnnými vitrínkami, které se ve větším detailu věnují procesům v přírodě nebo systematickým skupinám rostlin. Typické rostlinné druhy jsou formou herbářových položek představeny také na otočných panelech, hmyz je vystaven ve speciálních pultových vitrínách. Celkem je v této ,,trojrozměrné" části expozice použito více než 250 fotografií a 350 trojrozměrných objektů (vycpanin, modelů, sušených rostlin atd.) a téměř 1000 preparovaných exemplářů hmyzu. Z pohledu systematického to představuje asi 230 druhů rostlin, 30 druhů hub, 230 druhů hmyzu a 200 druhů ostatních živočichů.

Z výčtu druhů organismů a forem prezentace by se mohlo zdát, že jediným cílem expozice je udolat návštěvníka informacemi. Přesto doufáme, že její vyznění je jiné. Po celou dobu přípravy jsme se snažili myslet na to, že živá příroda má pro většinu lidí především rozměr estetický. Proto byl velký důraz kladen na výběr vizuálně zajímavých a krásných objektů, na kvalitu fotografií a co největší věrnost preparátů. K přírodě nesporně patří také lyrika, zasněné vnímání pocitů a nálad. Právě tak jsou laděny krátké doprovodné texty, které v expozici objevíte. Každá prezentace přírody by měla pomáhat návštěvníkům pochopit význam přírody pro jejich vlastní život.

Procházku jednotlivými typy prostředí (biotopy) přírody znojemského regionu pak doplňuje interaktivní zóna, kde můžete přírodu Znojemska poznávat více smysly. Přivoníte si zde k několika bylinkám, hmatem poznáte vybrané přírodniny, porovnáte barvu, hustotu i texturu vzorků nejběžnějších dřevin Znojemska a díky zvukovým panelům si poslechnete zvuky různých živočichů. Na dotykových i stolních počítačích se pak dozvíte spoustu dalších doplňujících informací a najdete tam také nejrůznější hry. V sekci pro dospělé návštěvníky pak najdete informace o chráněných územích regionu. Obsah této sekce vchází z výpravné publikace Chráněná území ČR – Brněnsko, a je v expozici přístupný s laskavým svolením Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Věříme, že se v expozici živé přírody nudit nebudete a že touto cestou může přírodovědná expozice v muzeu přispět k výchově lidí a tím nepřímo i k ochraně mimořádných přírodních hodnot znojemského regionu.

Autoři textu: Antonín Reiter, Lýdie Bartoňová, Monika Mažárová

AktuálněObjekty muzeaPartneři muzea

Webarchiv

Tiskové zprávy

Projekty

Svatby

Zajímavosti, výročí

Muzeality

Hradovánky 2018

Pohádkové léto

DEN MORAVSKÉ HISTORIE - 5. červenec 2018

Secesní kabaret aneb Rozmarné léto ve Znojmě

Léto na Cornštejně

Kalendář akcí k 100. výročí vzniku československé státnosti

Rotunda sv. Kateřiny

Znojemský hrad

Minoritský klášter

Dům umění

Památník Prokopa Diviše

Zřícenina hradu Cornštejn

Portál Jihomoravského kraje

Město Znojmo

Vinné sklepy Lechovice

Státní zámek Vranov nad Dyjí

Správa NP Podyjí

Státní hrad Bítov

Klíč k památkám

Novinky do emailu

Vložte e-mail a my vám budeme
posílat informace o výstavách
a dění v našem muzeu.


Napište nám