Expozice

Mince zemí koruny české / Dům umění

Mince zemí koruny české - ze sbírky Josefa Květoně

Stálá numismatická expozice Jihomoravského muzea ve Znojmě, nazvaná ,,Mince zemí Koruny české - ze sbírky Josefa Květoně" byla zpřístupněna 11. září 2007 a je umístěna v Domě umění, nám. T. G. Masaryka 11 ve Znojmě. Vhodně navazuje na stálou expozici medailí akademického sochaře Jana Tomáše Fischera (1912 - 1957), rodáka ze Znojma.

Unikátní systematickou sbírku českých mincí a medailí shromáždil Josef Květoň ve druhé polovině 19. a počátkem 20. století. Jihomoravské muzeum ve Znojmě ji získalo v roce 1948 darem od Boženy Velebové, dcery Josefa Květoňě. Díky její nezištnosti a vlastenectví můžeme dnes obdivovat, studovat a v nové expozici prezentovat tento unikátní soubor.

Josef Květoň se narodil v roce 1828 v Uhřinově poblíž Velkého Meziříčí. Po absolvování učitelského ústavu v Telči a Jihlavě prošel několika učitelskými místy. V roce 1856 již jako zkušený pedagog nastoupil do Ústavu hluchoněmých v Praze, kde v průběhu let prokázal mimořádné pedagogické schopnosti, které byly oceněny písemným uznáním školy v roce 1897 (uvedený artefakt je součástí expozice).
 
Předmětem Květoňova odborného zájmu se ve 2. polovině 19. století stala numismatika. Ovlivněn svým vlasteneckým cítěním patřil k nadšeným sběratelům českých mincí a medailí. V 80. letech 19. století byl, spolu s řadou známých sběratelů a numismatických odborníků, zakládajícím členem prvního českého numismatického kroužku v Praze. Spolek si vydal v roce 1886 medaili, která je také součástí expozice.
 
Během svého života nashromáždil Josef Květoň výjimečnou kolekci. V tvorbě jeho sbírky je patrný jasný cíl, shromáždit přehled všech ražeb z území českého státu od historických počátků do ukončení činnosti pražské mincovny v roce 1857. Vedle českých mincí neváhal zařadit do sbírky i mince českých panovníků vydané mimo území českého státu, nebo ražby cizích vydavatelů mající vztah k historickým událostem na našem území.
 
Soubor mincí je také odrazem finančních možností pedagoga, který byl nucen zaměřit se na sbírání spíše drobných mincí, finančně méně náročných. V souboru nenajdeme honosné kusy - násobky dukátů či tolarů, ale v případě drobných mincí je v  něm obsažena celá řada unikátních ražeb, ať už u drobných vládních ražeb tolarového období, či u ražeb olomouckého biskupství. Vypovídá to o jeho rozsáhlých odborných znalostech při tvorbě této sbírky.

Ostatní numismatický materiál (medaile a jetony) představuje ukázkový výběr toho nejlepšího a nejzajímavějšího, co se podařilo Květoňovi nasbírat. I zde se nalézá řada vzácných a unikátních kusů.

Pečlivost, systematičnost a smysl pro pořádek uplatňoval Květoň nejen v pedagogické činnosti, ale i v intenzivní sběratelské aktivitě a s ní související studijní činností. Je to zřejmé z jeho pozůstalosti, kterou společně s knihovnou a kolekcí mincí a medailí získalo znojemské muzeum v roce 1948. Numismatická sbírka muzea byla obohacena o 1137 artefaktů, z toho bylo 986 mincí, 134 medailí a 17 svátostek. Sbírka obsahuje i 48 kusů falešných jetonů, jedná se o tzv. Kiliánova falza.
 
Josef Květoň s manželkou strávil poslední roky života v rodině své dcery Boženy, která žila ve Znojmě a byla provdaná za advokáta doktora Viléma Velebu, významného znojemského veřejného a vlasteneckého činitele. Do Znojma se Květoňovi přistěhovali v roce 1897 a bydleli na Mariahilfestrasse číslo 5 (dnes Roosveltova), později na Horním náměstí č. 9. Sběratel zemřel v roce 1905 a je pochován, spolu s  manželkou v rodinném hrobě na znojemském hřbitově.

O Květoňovu sbírku projevil zájem dr. Gustav Skalský, přednosta numismatického oddělení NM v Praze, ve svém dopise ze dne 17. března 1941 adresovaný dr. Vilému Velebovi. V dopise, který byl objeven v odborné knihovně JMM ve Znojmě v únoru 2007, dr. G. Skalský uvádí: Vážený pane doktore. Sbírka Vašeho p. tchána, p. Josefa Květoně, měla svého času velmi dobrou pověst a byla zde, jak se zdá, dobře známá. Je-li dosažitelná a přístupná, mělo by o ni zájem snad i Národní museum. Je třeba znát její obsah. Prosíme proto, abyste nám zaslal její seznam, který snad existuje, anebo který by se dal snadno pořídit, když je sbírka uspořádána a popsána." Na uvedený dopis dr. Vilém Veleba nereagoval a sbírku si rodina ponechala až do roku 1948, kdy ji darovala znojemskému muzeu.

Poprvé byla Květoňova sbírka vystavená na znojemském hradě již rok po předání do muzea, a to v letech 1949 - 1962. Po zrušení expozice byla uložena téměř na 45 let v historickém depozitáři.

Počátkem 70. let 20. století se snažily centrální muzea získat a soustředit z okresních muzeí cenné kolekce. Také tehdejší vedení Moravského zemského muzea v Brně usilovalo o převedení Květoňovy sbírky do svých sbírkových fondů. Proti této aktivitě se rázně postavil dr. Vědomil Vildomec, ředitel Jihomoravského muzea ve Znojmě, a tak soubor zůstal ve Znojmě.

Část sbírky, její reprezentativní vzorek, jednalo se asi o 450 mincí a medailí, byl prostřednictvím krátkodobé výstavy v roce 1982 zpřístupněn při otevření nové budovy Státní banky ve Znojmě, kde dnes sídlí Komerční banka. Výstava byla určena pro účastníky slavnostního otevření a trvala pouze 2 hodiny. 

Jako perličku uvádím rok 1991, kdy vzdálení příbuzní doktora Veleby přišli do znojemského muzea a domáhali se v rámci restitučních nároků navrácení sbírky Josefa Květoně. Po vysvětlení, že v muzejním archivu máme úřední doklad o tom, že jsme sbírku získali darem, odešli s nepořízenou.

Dalšího vystavení se dočkala větší část kolekce při příležitosti výjezdního zasedání Moravské numismatické sekce v Jihomoravském muzeu ve Znojmě v roce 1996, kterého se zúčastnili přední moravští odborníci, v čele s dnes již zesnulým předsedou sekce profesorem Jiřím Sejbalem a zájemci o numismatiku z řad znojemské veřejnosti. Výstava, realizovaná ve spolupráci s doktorem Janem šmerdou z Moravského zemského muzea v Brně, byla slavnostně otevřena 21. května 1996 v tzv. Císařském sálu znojemského hradu. Za velmi přísných bezpečnostních opatření byla zpřístupněna veřejnosti do konce srpna 1996. Na uvedené akci poprvé zazněla myšlenka o zpřístupnění Květoňovy sbírky pro veřejnost.

Pracoviště historie se souhlasem vedení muzea se rozhodlo tuto unikátní kolekci patřící k základním numismatickým fondům nejen na Moravě, ale i v celé České republice zpřístupnit odborné i laické veřejnosti nejdříve vydáním podrobného katalogu. Po téměř osmi letech proběhl dne 30. září 2004 slavnostní křest reprezentační publikace MINCE ZEMÍ KORUNY ČESKÉ-Numismatická sbírka Josefa Květoně.

V roce 2005 vyslovila kurátorka historických sbírek Jihomoravského muzea ve Znojmě přání - dokončit prvotní námět z roku 1996 a otevřít novou expozici. Je neuvěřitelné, že za tak krátkou dobu se podařilo vedení muzea získat finanční prostředky na zhotovení speciálních vitrín a za necelé tři roky od vydání katalogu Květoňovy sbírky byla zpřístupněna i numismatická expozice.

Nová expozice, která musela být přizpůsobena daným prostorovým možnostem, obsahuje devět speciálních vitrín, v nichž je vystaveno 823 artefaktů, které dokumentují vývoj české měny od období Keltů přes denárovou, grošovou a tolarovou měnu, včetně historických medailí a jetonů. Dále je zde, vedle dobového portrétu numismatika Josefa Květoně, 12 panelů s textovou a obrazovou částí. Náplň jednotlivých panelů je koncipovaná tak, aby návštěvník měl možnost seznámit se s nejvýznamnějšími historickými mezníky ve vývoji české měny.

Expozice, která vznikla ve spolupráci s dr. Janem šmerdou, vedoucím numismatického oddělení MZM v Brně, je osobitou učebnicí vývoje české měny.
Je navrhnuta tak, aby oslovila nejen školní mládež, ale i odbornou a laickou veřejnost. 
 
Numismatická expozice mohla vzniknout díky významné finanční podpoře Ministerstva kultury České republiky a Jihomoravského kraje.

Autorka expozice: Květoslava Poláková

AktuálněObjekty muzeaPartneři muzea

Webarchiv

Tiskové zprávy

Projekty

Svatby

Zajímavosti, výročí

Muzeality

Hradovánky 2018

Pohádkové léto

DEN MORAVSKÉ HISTORIE - 5. červenec 2018

Secesní kabaret aneb Rozmarné léto ve Znojmě

Léto na Cornštejně

Kalendář akcí k 100. výročí vzniku československé státnosti

Rotunda sv. Kateřiny

Znojemský hrad

Minoritský klášter

Dům umění

Památník Prokopa Diviše

Zřícenina hradu Cornštejn

Portál Jihomoravského kraje

Město Znojmo

Vinné sklepy Lechovice

Státní zámek Vranov nad Dyjí

Správa NP Podyjí

Státní hrad Bítov

Klíč k památkám

Novinky do emailu

Vložte e-mail a my vám budeme
posílat informace o výstavách
a dění v našem muzeu.


Napište nám