Expozice

Pravěcí zemědělci / minoritský klášter

Bývalá expozice archeologie byla sice plná pravěkých a středověkých nádob či různých kovových šperků, nicméně svým charakterem spíše připomínala výukový prostor pro studenty archeologie, či poskytovala ucelený přehled odborné veřejnosti. A právě z tohoto důvodu se začalo uvažovat o vybudování nové expozice. Cílem obnovy bylo vnést do výstavních prostor cosi nového, originálního. Cosi co by archeologii a archeologické nálezy přiblížilo běžné veřejnosti a zejména pak dětem. Jelikož je Znojemsko regionem zemědělským, bylo jako nosné téma zvoleno právě toto hospodářské odvětví.
 
S vlastními přípravami nové expozice se začalo již na podzim roku 2011 a to vyklízením stávajících prostor, pečlivým zabalením vystavených exponátů, z nichž některé prošly konzervátorskou laboratoří. Zároveň s tím proběhlo také stěhování jednoho z depozitářů, který byl umístěný za tzv. proudovou vitrínou, jenž tvořila dominantu nevyhovující expozice. Po demontáži starých vitrín byl prostor budoucí expozice stavebními úpravami rozšířen o nové prostory zmíněného depozitáře, ale také o bývalou ředitelnu. Nejenom, že se tímto rozšířením naskytla možnost ukázat víc, ale také došlo k propojení s dalšími částmi výstavních prostor, ať už sálu s krátkodobými výstavami nebo s expozicí Živá příroda. Vznikem tohoto okruhu se jistě zvýší celkový komfort návštěvníků, kteří ocení nerušenou plynulost prohlídky.
 
Jakmile byly dokončeny stavební úpravy a na to navazující architektonický projekt mohla archeoložka A. Nejedlá začít připravovat scénář nové expozice. Tyto podklady vznikaly mezi léty 2011 až 2014 a sloužily jako základ při plnění nových výstavních prostor. Po vstupu do nové expozice se před Vámi otevře tmavý prostor úzké místnosti na jehož konci je tajemně ozářená replika bohatého hrobu ze starší doby železné. Po cestě k tomuto poutavému prvku projdete kolem nízké, 20 m dlouhé, vitríny ve které najdete mimo období paleolitu, doby laténské a římské celý přehled pravěku a rané doby dějinné Znojemska. Nad touto vitrínou je umístěná nástěnná tapeta z dílny akademického malíře L. Anlaufa, na které se seznámíte s rekonstrukcí krajiny, jenž kopíruje daný časový úsek reprezentovaný ve vitríně, tedy opět bez doby laténské a římské. Pro lepší orientaci v čase je tapeta doplněna o přehlednou časovou osu. Z této místnosti následně projdete do největšího prostoru v jehož čele stojí dvě uzavřené vitríny se skvosty znojemského pravěku. Dominantou je 22m dlouhá otevřená vitrína, ve které jsou prezentovány nálezy od prvních zemědělců, tzv. kultury s lineární keramikou, až po dobu římskou. Ve vitríně jsou vystavené četné originály doplněné zdařilými kopiemi, rekonstrukcí pece, žárového hrobu nebo hromadného nálezu bronzových předmětů. Každého pak určitě zaujme figurína lučištníka kultury se zvoncovitými poháry z pozdní doby kamenné. Průchodem ideální rekonstrukcí zahloubené obytné stavby, se přesunete do závěrečné části expozice, do krutého období stěhování národů a přes kolonizaci slovanským etnikem se ocitnete v prostředí Velké Moravy. I tato část je tvořena dlouhou otevřenou vitrínou ve které Vám, mimo originálů, prezentujeme různá odvětví lidské činnosti, jako je rybolov, tavba železa či výroba velkomoravského šperku. Navíc je tento prostor doplněný o figurínu bojovníka ze 7. století, která tak jako ostatní vznikla v ateliéru sochaře J. Lipavského.
 
Expozice je zakončena multimediálním koutkem s pohodnými sedacími vaky, které jistě využijete při sledování poutavého filmu „Rok pravěkého zemědělce“ z dílny K. Špalka, jenž pro naši expozici připravil i 4 krátké filmy zaměřené na tavbu bronzu, výrobu keramiky nebo nás seznámí s historií jedné pravěké venuše. Tyto filmy a jiné zajímavosti týkající se archeologie Znojemska můžete zhlédnout v nižší kvalitě na www.archeologieznojmo.cz.
 
Jak již bylo zmíněno v samém úvodu, expozice je zaměřena na ty nejmenší, na děti. Pro ně připravila M. Mažárová množství interaktivních panelů a her, které doplní edukačními programy.

AktuálněObjekty muzeaPartneři muzea

Webarchiv

Tiskové zprávy

Projekty

Svatby

Zajímavosti, výročí

Muzeality

Hradovánky 2018

Pohádkové léto

DEN MORAVSKÉ HISTORIE - 5. červenec 2018

Secesní kabaret aneb Rozmarné léto ve Znojmě

Léto na Cornštejně

Kalendář akcí k 100. výročí vzniku československé státnosti

Rotunda sv. Kateřiny

Znojemský hrad

Minoritský klášter

Dům umění

Památník Prokopa Diviše

Zřícenina hradu Cornštejn

Portál Jihomoravského kraje

Město Znojmo

Vinné sklepy Lechovice

Státní zámek Vranov nad Dyjí

Správa NP Podyjí

Státní hrad Bítov

Klíč k památkám

Novinky do emailu

Vložte e-mail a my vám budeme
posílat informace o výstavách
a dění v našem muzeu.


Napište nám