Expozice

Staré umění Znojemska / Dům umění

Stálá expozice sakrálního gotického a barokního umění ze sbírek Jihomoravského muzea ve Znojmě představuje reprezentativní kolekci děl sochařů a malířů, tvořících  ve zdejším prostředí od doby posledních Přemyslovců až po osvícenství 18. století. Vznikl tak náznakový obraz uměleckého dění, provázejícího církevní dějiny této části Moravy, do nichž se nesmazatelně zapsaly panovnické rody Přemyslovců, Lucemburků, Jagellovců i Habsburků, které společně s církevními institucemi pro výzdobu interiérů a exteriérů zdejších chrámů a klášterů premonstrátů, dominikánů, křížovníků, minoritů a klarisek, františkánů, kapucínů a jezuitů zaměstnávaly řadu význačných umělců.

První část expozice je věnována sbírkám z doby gotiky. Nejcennějším exponátem je dřevěná skulptura Znojemské madony, kterou ve třicátých letech 14. století  zhotovil Mistr michelské madony; její vznik se váže ke dvorskému prostředí královny Elišky Rejčky. Nejstarším vystaveným předmětem je hlava královny, tzv. Znojemské Libuše, z poslední třetiny 13. století. Soubor gotických Madon, vytvářených od poloviny 14. do poloviny 16. století charakterizuje zdejší příznivé umělecké zázemí, ovlivněné v řadě případů Podunajím.

Rovněž druhá část, věnovaná baroknímu umění, má své těžiště v sochařských dílech. K pozoruhodným patří práce význačného sochaře 1. poloviny 18. století Jiřího Antonína Heinze i tvorba Josefa Leonarda Webera, podílejícího se na výzdobě kostelů celé jihozápadní Moravy. Pozdně barokní sochařství je představeno plastikami Josefa Winterhaldera staršího. Malířskou kolekci doby baroka prezentuje oltářní obraz autora vlámského původu Jana de Herdt, stejně jako malby znojemského rodáka Jana Michala Fiseé, brněnských malířů Josefa Ignáce Havelky a Františka Vavřince Korompaye. Dva portréty církevních hodnostářů jsou dílem Josefa Winterhaldera mladšího, žáka a pozdějšího spolupracovníka Franze Antona Maulbertsche.

AktuálněObjekty muzeaPartneři muzea

Webarchiv

Tiskové zprávy

Projekty

Svatby

Zajímavosti, výročí

Muzeality

Hradovánky 2018

Pohádkové léto

DEN MORAVSKÉ HISTORIE - 5. červenec 2018

Secesní kabaret aneb Rozmarné léto ve Znojmě

Léto na Cornštejně

Kalendář akcí k 100. výročí vzniku československé státnosti

Rotunda sv. Kateřiny

Znojemský hrad

Minoritský klášter

Dům umění

Památník Prokopa Diviše

Zřícenina hradu Cornštejn

Portál Jihomoravského kraje

Město Znojmo

Vinné sklepy Lechovice

Státní zámek Vranov nad Dyjí

Správa NP Podyjí

Státní hrad Bítov

Klíč k památkám

Novinky do emailu

Vložte e-mail a my vám budeme
posílat informace o výstavách
a dění v našem muzeu.


Napište nám