Expozice

Zbraně Orientu / minoritský klášter

Znojemská sbírka orientálních, převážně asijských zbraní, patří k největším svého druhu v České republice. Jejím těžištěm je kolekce z balkánské oblasti bývalé Osmanské říše a dále sbírka indická, která obsahuje několik exponátů unikátních nejen na našem území. Ostatní oblasti Asie jsou zastoupeny alespoň několika ukázkami, které umožňují porovnat různý charakter zbraní, které se používaly v Persii, Číně, Indonésii a Japonsku. Expozice, kterou mohli návštěvníci již od období první republiky shlédnout na znojemském hradě, byla v bývalé kapitulní síni minoritského kláštera poprvé otevřena v červenci roku 1986. K celkové rekonstrukci a modernizace expozice naposledy dochází v letech 2009–2010.

Praktická funkční stránka těchto zbraní již patří minulosti. Jde však o zbraně historické, které oceňujeme především jako doklady vyspělosti starobylých řemesel a uměleckého nadání orientálních národů. Vedle metalurgických a zbrojířských dovedností se při výrobě zbraní a zbroje totiž uplatnilo i množství umělců. Ti se s využitím nejrůznějšího materiálu podíleli na jejich estetické výzdobě. Orientální zbraně tedy nevydávají pouhé svědectví o tom, jak a jakými prostředky se kdysi bojovalo a válčilo, ale jsou i kulturními památkami, v nichž se zrcadlí historické a umělecké tradice novodobých asijských národů.

Všechny exponáty patří do kategorie zbraní historických, kterých se přestalo užívat v průběhu 19. století, kdy byly v jednotlivých zemích postupně nahrazeny moderními zbraněmi evropského typu. Výjimkou jsou v tomto směru indonéské dýky kris a kavkazské kinžály, které jsou dodnes součástí tradičního mužského oděvu u řady národů z Kavkazu a ostrovů jihovýchodní Asie.

V expozici je vystaveno více než 160 kusů chladných i palných zbraní. Nejpočetnější skupinu mezi nimi tvoří zbraně zemí bývalé Osmanské říše. Zde převládají kinžály z Kavkazu a jatagany pocházející z Balkánu. Z území dnešního Turecka pocházejí šavle kilidž a nůž „biçak", mezi palnými zbraněmi jsou turecké i albánské/černohorské pušky a pistole. Nechybí ani zbraně ze severu afrického kontinentu. Persie je ve sbírce zastoupena šavlemi zvanými šamšír, dýkami džambija, bojovými sekerami, meči, palcáty, ale i puškami, přílbou a štíty. Indii reprezentují meče talvar s charakteristicky zakřivenou čepelí. Početnou skupinu tvoří bodné dýky katar, v některých případech s rozevíratelnou čepelí. Unikátními kusy ve sbírce jsou indické celokovové bojové sekery a dýky čilanum či saintie. K ostatním zbraním indického původu patří palice zaghnal, dále nůž kukri, krátký bodec na pohánění slonů ankus, hvězdicový palcát a malý kulatý štít madu s vystupujícími bodci z antilopích rohů. Mezi zbraněmi z Japonska si zasluhují pozornosti především pušky, jejichž krátká pažba je přizpůsobena střelbě od boku. Charakteristickou japonskou zbraní je meč, symbol výlučného společenského postavení svého nositele – samuraje. Zastoupeny jsou oba druhy mečů, katana a vakizaši. Vedle mečů japonského původu jsou vystaveny i kopí, přílby, samurajská zbroj a vojenský klobouk džingasa. Indonésie, konkrétně ostrov Sumatra, je v expozici zastoupena především kerisem, dýkou s přímou, jednoduše prohnutou i vlnitou čepelí, která je svým tvarem charakteristická pro jednotlivé indonéské ostrovy. Bohatou řezbu rukojeti představují antropomorfní i zoomorfní postavy. V kolekci nechybí ani indonéský meč klewang. Čína je zde reprezentována rovněž mečem.

Autor textu: J. Mačuda

AktuálněObjekty muzeaPartneři muzea

Webarchiv

Tiskové zprávy

Projekty

Svatby

Zajímavosti, výročí

Muzeality

Hradovánky 2018

Pohádkové léto

DEN MORAVSKÉ HISTORIE - 5. červenec 2018

Secesní kabaret aneb Rozmarné léto ve Znojmě

Léto na Cornštejně

Kalendář akcí k 100. výročí vzniku československé státnosti

Rotunda sv. Kateřiny

Znojemský hrad

Minoritský klášter

Dům umění

Památník Prokopa Diviše

Zřícenina hradu Cornštejn

Portál Jihomoravského kraje

Město Znojmo

Vinné sklepy Lechovice

Státní zámek Vranov nad Dyjí

Správa NP Podyjí

Státní hrad Bítov

Klíč k památkám

Novinky do emailu

Vložte e-mail a my vám budeme
posílat informace o výstavách
a dění v našem muzeu.


Napište nám