Knihovna Jihomoravského muzea ve Znojmě

Knihovna Jihomoravského muzea ve Znojmě pečuje o 35 000 svazků knih a periodik, rozdělených do několika fondů.

Ve sbírkovém fondu starých tisků a rukopisů uchovává knihovna 844 svazků, mezi nimi i devět titulů z tiskařské dílny premonstrátského kláštera v Louce. Oborově je sbírka nevyhraněná, obsahuje tisky různé provenience a převážně regionální rukopisy především v německém jazyce. Vznikla v roce 1970 vyčleněním z fondu knihovny.

Druhou sbírkou jsou kramářské písně a modlitby. Tvoří ji přes šest set převážně regionálních, německých textů z 19. století.

Knihovna Rudoleckého je soubor téměř 3 000 většinou německých titulů 19. století, kde knihy z majetku vlasteneckého kněze Josefa Rudoleckého tvoří patrně jen základ. Jsou zde uloženy i svazky z německého majetku a zrušených německých škol po roce 1945. Tvoří ji teologické tituly, učebnice a jazykové slovníky.

Velebovu knihovnu obdrželo muzeum darem od rodiny Velebovy v letech 1948 a 1949. Tento fond obsahuje především české tituly z 19. století, zaměřené na historii, pedagogiku, numismatiku a také několik starých tisků.

Nejrozsáhlejší  fond odborné literatury je profilován obory působnosti zastoupenými v muzeu. Obsahuje literaturu z oblasti archeologie, historie, numismatiky, dějin umění a národopisu, zoologie, botaniky a geologie. Jeho součástí je soubor regionální literatury, který mapuje historii, přírodu i díla významných osobností Znojemska a dokumentuje vydavatelskou činnost na Znojemsku a okolí od 19. století po současnost.

V roce 2014 byl zprovozněn on-line katalog knihovnického systému Clavius, ve kterém je prozatím zpracován téměř celý fond odborné a regionální literatury a fond starých tisků.

Fondy knihovny jsou badatelům z široké veřejnosti k dispozici prezenčně v úterý a čtvrtek od 10.00 do 16.00 hodin ve studovně s přístupem na internet.  Návštěvy je nutné hlásit nejméně 1 den předem.

Správce sbírky:  Marie Nevrklová
Telefon: 515 282 220

Pro veřejnost - prezenčně v úterý a čtvrtek od 10.00 do 16.00 hodin

AktuálněObjekty muzeaPartneři muzea

Webarchiv

Tiskové zprávy

Projekty

Svatby

Zajímavosti, výročí

Muzeality

Hradovánky 2018

Pohádkové léto

DEN MORAVSKÉ HISTORIE - 5. červenec 2018

Secesní kabaret aneb Rozmarné léto ve Znojmě

Léto na Cornštejně

Kalendář akcí k 100. výročí vzniku československé státnosti

Rotunda sv. Kateřiny

Znojemský hrad

Minoritský klášter

Dům umění

Památník Prokopa Diviše

Zřícenina hradu Cornštejn

Portál Jihomoravského kraje

Město Znojmo

Vinné sklepy Lechovice

Státní zámek Vranov nad Dyjí

Správa NP Podyjí

Státní hrad Bítov

Klíč k památkám

Novinky do emailu

Vložte e-mail a my vám budeme
posílat informace o výstavách
a dění v našem muzeu.


Napište nám