20.04.2018 - 24.06.2018

po–st, pá–ne | 9.00–17.00 | čt | 9.00–17.45

minoritský klášter

Výstavy

Kořeny poznání

Kořeny poznání - 140 let znojemského muzea

Na výstavě představujeme jedenáct osobnosti spojených s  činností zdejšího muzea, které se ať už přímo, či nepřímo podílely na shromáždění a prezentaci prvních odborných poznatků z archeologie, botaniky, geologie nebo zoologie v našem regionu. Na jedenácti panelech předkládáme stručnou charakteristiku jejich profesní činnosti i dalších souvislostí, které zásadně ovlivnily jejich přístup k regionální vědě a tím také předurčily směr lokálního bádání.

Archeologie má na Znojemsku dlouhou tradici. První výzkumy zde datujeme již k polovině 19. století. Díky tomuto dlouhotrvajícímu zájmu a bohatým nálezům hraje archeologie významnou roli také v dějinách našeho muzea, kde jí byla a stále je věnována velká pozornost. Mezi archeology, ať už více či méně spojenými s muzeem, jsou navíc dvě osobnosti, na které letos vzpomínáme v souvislosti s jejich životními výročími. V letošním roce si tak nepřipomínáme pouze 140 od vzniku znojemského muzea, ale také 140 let od narození Františka Vildomce a 20 let od úmrtí jeho syna Vědomila, dlouholetého ředitele muzea.

Na letošní rok také připadá kulaté výročí existence odborných přírodovědných pracovišť. Vznik přírodovědného oddělení před padesáti lety a jeho obsazení odbornými přírodovědci byl impulzem k rozvoji sbírek a soustřeďování regionálních přírodovědných poznatků. Muzeum se tak stalo i v přírodovědných oborech svébytnou institucí, které sama přírodovědné poznání nejen rozvíjí, ale také přitahuje a koordinuje další odborníky a badatele.

Tyto kořeny poznání nám i pro dnešní dobu dávají dobrý základ k prohlubování znalostí o regionu.

* 1840 – Adolf Oborny – botanik, tvůrce prvního uceleného regionálního herbáře

* 1860 – Anton Vrbka – kurátor muzea, člověk spojující svým odkazem všechny obory zastoupené ve výstavě a ukotvující jejich místo v muzejní práci

* 1861 – Jaroslav Palliardi – archeolog, tvůrce chronologie eneolitu Moravy

* 1878 – František Vildomec – archeolog, objevitel hlubokomašůvecké venuše

* 1881 – Ottokar Tomaschek – geolog, částečně též botanik, ředitel muzea

* 1886 – Vratislav Drlík – botanik, mineralog, ředitel muzea

* 1892 – Emanuel Blattný – zoolog, znojemský magistrátní rada, konzervátor ochrany přírody

* 1921 – Vědomil Vildomec – archeolog, ředitel muzea

* 1930 – Josef Rudolf Winkler – zoolog, zakladatel tradičního uspořádání zoologických sbírek, ředitel muzea

* 1935 – Jaroslav Krejčí – botanik, mykolog, zakladatel Chráněné krajinné oblasti Podyjí

* 1940 – Libuše Písaříčková – geoložka, zakladatelka tradičního uspořádání geologických sbírek

AktuálněObjekty muzeaPartneři muzea

Webarchiv

Tiskové zprávy

Projekty

Svatby

Zajímavosti, výročí

Muzeality

Hradovánky 2018

Pohádkové léto

DEN MORAVSKÉ HISTORIE - 5. červenec 2018

Secesní kabaret aneb Rozmarné léto ve Znojmě

Léto na Cornštejně

Kalendář akcí k 100. výročí vzniku československé státnosti

Rotunda sv. Kateřiny

Znojemský hrad

Minoritský klášter

Dům umění

Památník Prokopa Diviše

Zřícenina hradu Cornštejn

Portál Jihomoravského kraje

Město Znojmo

Vinné sklepy Lechovice

Státní zámek Vranov nad Dyjí

Správa NP Podyjí

Státní hrad Bítov

Klíč k památkám

Novinky do emailu

Vložte e-mail a my vám budeme
posílat informace o výstavách
a dění v našem muzeu.


Napište nám